Wat we doen

DE TABERNA-AANPAK

Kenmerken van onze werkwijze zijn:

 • praktijkgericht
 • meesterschap
 • verbinding aangaan
 • persoonlijk
 • dynamisch

Taberna betekent werkplaats. Taberna werkt praktijkgericht aan professionaliteit. We hebben het gereedschap in huis om de doelen van de organisatie te verbinden met die van individuele werknemers.

Praktijkgericht

De Taberna-interventies sluiten zo dicht mogelijk bij de werk-elijkheid aan. Alleen wanneer het geleerde echt toepasbaar is, kan het beklijven en krijgt het betekenis voor uw organisatie. Alleen zo loont de opleidingsinvestering.

Vechtkunst, games, in- en outdoor-activiteiten en oefeningen met acteurs zijn dynamische en uitdagende werkvormen die we graag toepassen om het leren op gang te brengen. Steeds leggen we het verband met de werksituatie.

Deelnemers komen energiek en met nieuw elan uit onze trajecten.

Meesterschap

Mensen meester maken in hun werk, dat is waar wij naar streven. Wie eenmaal meester is in zijn vak krijgt ruimte voor leiderschap, creativiteit en nieuw initiatief. Onze trajecten zijn daarom gericht op toewijding, doelgerichtheid en het toepassen van kennis.

Taberna ontwikkelt vakbekwaamheid en het professionele zelfvertrouwen in uw organisatie.

Verbinding aangaan

De kwaliteit van organisaties is een afgeleide van de verbondenheid tussen de eigen doelen van de individuele leden en de organisatiedoelen. Taberna biedt het gereedschap om deze verbindingsvraagstukken onder de aandacht te brengen en richting te geven. In diverse Taberna-trajecten zijn die verbindingen daadwerkelijk hersteld. Dat doen we in de eerste plaats door ons te verbinden met uw vraag en die vraag in de context van de organisatie te zien. Of dat nou bedrijven, teams of relaties zijn.

Een grotere motivatie, inzet en kwaliteit in uw organisatie is het resultaat.

Persoonlijk

We sluiten op een persoonlijke manier aan bij de stand van zaken en inspireren om nieuwe stappen te zetten. De kracht van onze aanpak ligt in de ontmoeting zelf. Maak nader kennis bij 'trainers en coaches'.

Dynamisch

Wij zijn ervan overtuigd dat leren leuk is. Deelnemers komen energiek en met nieuw elan uit onze trajecten. 

Wij gebruiken actieve en dyanmische werkvormen die het leren op gang brengen en ondersteunen: vechtkunst, games, in- en outdoor activiteiten, oefeningen met trainingsacteurs.
Wij zijn gelicenseerd in het opzetten van opleidingsprogramma's gebaseerd op Accelerated Learning.

Accelerated Learning kent zeven belangrijke principes. Deze principes vormen de basis in het denken en de grondhouding van een een AL trainer. Dit zijn ze:

 • Activiteitgerichte leerprogramma’s overtreffen presentatiegerichte leerprogramma’s
 • Een Accelerated Learning trainer faciliteert meer dan dat hij/zij presenteert
 • Een positieve leeromgeving stimuleert het leren
 • Samenwerking tussen cursisten geeft een grote verbetering van het leerproces
 • Effectieve leerprogramma’s doen een beroep op alle leerstijlen
 • Leren gaat als-van-zelf wanneer het plezierig is
 • Leren is samen creëren en niet alleen consumeren

Het resultaat is dat deelnemers:

 • meer leren in minder tijd.
 • zich op een brein-vriendelijke manier zaken eigen maken.
 • buitengewoon hoge leerresultaten  bereiken.
 • gegarandeerd meer plezier in hun leerproces hebben.