Rob Moerer

Rob is na zijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit betrokken geweest bij de uitvoering van vele Management Leergangen, het ontwikkelen van nieuwe trainingen en het realiseren van organisatie- en cultuurveranderingen.

Rob is een veelzijdig trainer en adviseur, zo is hij actief in de LEAN filosofie waarvoor hij de Green Belt Certificate of Lean Competency heeft gehaald en hij is licentiehouder voor Kepner & Tregoe, specialisatie PSDM en project management. Daarnaast is hij bemiddelaar/mediator. Hij is opgeleid bij de Associatie voor Organisatieontwikkeling voor consulting skills.

Rob past een breed scala van modellen en theorieën toe, altijd met als uitgangspunt “praktisch toepasbaar”.  In zijn denken staat de praktijk centraal. De theorie, training of coaching is ondersteunend en moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de dagelijkse realiteit van mensen.

Zijn motto is: achter elk negatief gedrag zit een positieve grondgedachte of wens. Hij gaat op zoek naar de bron die leidend is voor het gedrag.

Rob's  werkwijze kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met opdrachtgevers. Hij kijkt altijd naar "de vraag achter de vraag" en stelt dan samen vast wat de beste aanpak is om het gewenste doel te bereiken.

Rob werkt met Taberna samen sinds 1999.