Subsidiemogelijkheden

ESF Subsidieregelingen
Sinds 1994 kunnen bedrijven en organisaties bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers.

Er geldt wel een aantal voorwaarden. Uitgebreide informatie hierover treft u aan op www.szw.nl en www.agentschapszw.nl. Ook kunt u terecht bij het sectorfonds (Opleidings- en ontwikkelingsfonds) van uw eigen branche. Het sectorfonds heeft kennis van en inzicht in de geldende subsidieregelingen en de voorwaarden waaronder uw organisatie hiervan gebruik kan maken