Adviseren - hoe zorgt u voor een effectief advies?

Uw medewerkers zijn echte specialisten. Ze weten alles over de inhoud van hun vakgebied. Daarom worden ze vaak om advies  gevraagd. Maar lukt het ze in dat geval altijd de klant daadwerkelijk tot de juiste acties aan te zetten? Vast niet. Want voor effectief adviseren is meer nodig dan alleen vakinhoudelijke kennis. Effectief adviseren is een tweede vak!

Reacties van deelnemers op de training:

  • “Ik begrijp nu pas hoe complex het hele proces tussen mij en de klant is. In deze training heb ik heb talloze ‘tools’ gekregen om de regie te nemen over dit proces.”
  • “Leuke training, veel vaart, veel oefeningen. Na de vierde dag merkte ik dat ik anders over het adviseren ben gaan denken. Ik steun minder op mijn vakgebied, terwijl ik meer invloed heb. Zelfs privé kan ik het toepassen.”

Effectief adviseren

 

Tijd dus dat uw medewerkers ook specialisten in adviseren worden. In onze training ‘Effectief adviseren’ zorgen we daarvoor. Aan de hand van situaties uit de praktijk oefenen we alle fasen die bij een professioneel advies horen. Denk daarbij aan het:

  • opbouwen van een effectieve klantrelatie;
  • schakelen tussen inhoud en proces;
  • vergroten van de acceptatie van adviezen;
  • signaleren van weerstanden en het omgaan daarmee;
  • beheersen van verschillende adviesstijlen: van confronteren tot energie ontwikkelen;

Na vier dagen intensief trainen hebben de deelnemers inzicht in hun persoonlijke adviesstijl. En kunnen ze de effecten ervan optimaliseren.

Persoonlijke spiegel

Onze trainers trainen niet alleen de professionele vaardigheden van uw medewerkers. Ze maken de deelnemers ook bewust van hun eigen ‘natuurlijk’ gedrag. Onze trainers fungeren daarbij als een professionele, vastbijtende en inzichtvolle spiegel. Ze laten de deelnemers ervaren wat de invloed van hun gedrag op anderen is. Samen zoeken ze naar de onbewuste overtuigingen die achter dit gedrag liggen. Dat kunnen grote successen, maar ook vervelende frustraties uit het verleden zijn. Met de hulp van vele oefeningen ruilen de deelnemers hun oude gewoontes in voor vertrouwen in hun nieuwe vaardigheden. Dankzij de open en eerlijke sfeer, merken de deelnemers dat het anders kan. Effectief adviseren wordt hun tweede vakgebied.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze training ‘Effectief Adviseren’? Of over een andere training, coaching- of adviestraject? Neem dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is (024) 373 51 73. Het e-mailadres is 'info@taberna.nl' . Wij vertellen u graag hoe we er altijd voor zorgen dat u een training op maat ontvangt.

Taberna werkt

Taberna traint, coacht en adviseert. Centraal punt is de persoonlijke verbinding die onze trainers en coaches met de deelnemers aangaan. We spiegelen de stand van zaken. En zorgen we voor inspiratie om nieuwe stappen te zetten. Dat is de reden dat Taberna werkt. Ons trainings- en coachingsaanbod is groot en divers. Op de site www.taberna.nl vindt u meer informatie daarover.

Vakbekwaamheid, inspiratie en meesterschap

Taberna is Latijns voor werkplaats. Van oudsher de plek om een vak te leren. Vakbekwaamheid staat dan ook centraal in onze trainingen. We zorgen voor persoonlijke inspiratie van de deelnemers. En voor vaardigheden om die inspiratie vorm te geven. Daarom is een training van Taberna een stap richting meesterschap.